Aktivitetar  
Aktivitetsgruppa har fleire ulike aktivitetar å tilby.
 
DAMETRIM
Onsdagar kl. 19.30 er det aerobic på Oppheim skule. Sesongen 2015/2016 starta opp 16. september.

TURN
Hausten 2009 vart det starta turngruppe på Sundve skule.  
Gruppa har treningar i gymsalen på Sundve skule tysdagar. Dei er delt inn i 3 aldersgrupper:
1.-2. klasse kl. 17.30 - 18.30
3.-4. klasse kl. 18.30 - 19.30
5.-7. klasse kl. 19.30 - 20.30
Sesongen 2015/2016 varer frå 20. oktober - 5. april. Når det er skulefri vert det ikkje trening.
Siste trening før jul:            8. desember
Første trening etter nyttår:  5. januar
Generalprøve:                   29. mars
Avslutning:                         5. april
På avslutninga vert det framvising av turn-program til familie/vener og premieutdeling til turnarane.
 
KLATRING
Det er for tida ingen aktivitet i klatregruppa.
 
DANS
Det vert dans for 2. og 3. klassingar i gymsalen på Sundve skule torsdagar kl. 14 - 15 (16). Om du har dansa tidlegare eller er ny, alle er velkomne!
Sesongen 2015/2016 startar 15. oktober.
Påmeldingsfrist 13. oktober.
Ta med: Innesko og kle det er lett å bevege seg i. Anbefalar at de tar med drikke, ei ekstra skjeve evt. frukt.

Praktisk info: Eg kjem til å møte barna ved rundkøyringa når dei kjem med bussen i starten. Me vil starte med ca 15 minuttars matpause før dansing.

Pris: 300 kr pr. sessong som går til Eldar Idrettslag.

Sesong: 15. oktober - t.o.m. 10. desember 2015,

8. januar-28. mai 2016. (Med forbehold om endringar dersom gymsalen er i bruk av skulen til andre arrangemang)

Steppdans sko: Eg har mange sko til låns, men ettersom barna vert større er det mogleg me må gå til innkjøp av nye. Ideelt sett har kvart barn eit par som dei kan låne med seg heim. Det kan ta litt tid før me har sko til alle, men dansing vert det frå dag ein.

 

PÅMELDING på sms eller e-mail innan Tysdag 13. oktober:

Ved påmelding ynskjer eg informasjon om barnet skal gå heim/vert henta rett etter skule, eller om de ynskje at barnet skal vera lengre. Eks. fram til 16.00. Send gjerne mål av lengd på barnets fot på sms i forkant. (Frå hel til tå)

 

Anna informasjon: Danse sesongen 2014/2015 vart kort, men veldig kjekk. Dei som var med var motiverte og flinke. Eg opplevde at dansarane var motiverte til å jobbe fram mot ei oppvisning for foreldra på slutten av sesongen. Det var derfor synd at dansinga brått tok ein slutt då fotballen starta. (Noko eg har full forståelse for). Eg ynskje å kunne få til ei dansegruppe som først og fremst er gøy, men som gir barna moglegheit til utvikling og læring av i forhold til dans/steppdans. For å få dette til er det viktig med kontinuitet over ein lengre periode enn fjordåret 4-5 månadar. Eg har derfor valt og legge kurset rett etter skuletid i håp om at dette kan fungere betre.

 

Eg ynskjer at alle som vil danse skal ha moglegheit til å delta på dansinga. Dette uavhengig av om dei har behov for SFO eller ikkje. Dersom de er avhengig av pass fram til kl 16.00 er det mogleg å gjera avtalar med meg om dette. Me har gymsalen fram til 16.00 så tida kjem nok til å gå fort.

 

Dersom de kjenner til barn i 1. eller 4. klasse som er særs glad i dansing oppfordrar eg at de tar kontakt med meg. Det er utfordrande og undervise dersom aldersspranget vert for stort så det er då viktig barnet veit at nivået på dansinga vert lagt ut i frå behova til 2. og 3. klasse.

  

Helsing
Danseinstruktør Gunnbjørg Reed

Tlf 48 27 05 40

 

Styret i aktivitetsgruppa for 2015 er:

Leiar:               Anette Haga
Kasserar:          Rigmor Ulvund
Klatreansvarleg: Atle Vaksdal
Trimansvarleg:   Bjørg Jorunn Lunde
Turnansvarleg:   Marianne Rødne Hole

SPONSORAR
AKTIVITETAR

IL Eldar på facebook  
AKTIVITETAR

Aktivitetsgruppa har fleire ulike aktivitetar å tilby.
 
DAMETRIM
Onsdagar kl. 19.30 er det aerobic på Oppheim skule. Sesongen 2015/2016 starta opp 16. september.

TURN
Hausten 2009 vart det starta turngruppe på Sundve skule.  
Gruppa har treningar i gymsalen på Sundve skule tysdagar. Dei er delt inn i 3 aldersgrupper:
1.-2. klasse kl. 17.30 - 18.30
3.-4. klasse kl. 18.30 - 19.30
5.-7. klasse kl. 19.30 - 20.30
Sesongen 2015/2016 varer frå 20. oktober - 5. april. Når det er skulefri vert det ikkje trening.
Siste trening før jul:            8. desember
Første trening etter nyttår:  5. januar
Generalprøve:                   29. mars
Avslutning:                         5. april
På avslutninga vert det framvising av turn-program til familie/vener og premieutdeling til turnarane.
 
KLATRING
Det er for tida ingen aktivitet i klatregruppa.
 
DANS
Det vert dans for 2. og 3. klassingar i gymsalen på Sundve skule torsdagar kl. 14 - 15 (16). Om du har dansa tidlegare eller er ny, alle er velkomne!
Sesongen 2015/2016 startar 15. oktober.
Påmeldingsfrist 13. oktober.
Ta med: Innesko og kle det er lett å bevege seg i. Anbefalar at de tar med drikke, ei ekstra skjeve evt. frukt.

Praktisk info: Eg kjem til å møte barna ved rundkøyringa når dei kjem med bussen i starten. Me vil starte med ca 15 minuttars matpause før dansing.

Pris: 300 kr pr. sessong som går til Eldar Idrettslag.

Sesong: 15. oktober - t.o.m. 10. desember 2015,

8. januar-28. mai 2016. (Med forbehold om endringar dersom gymsalen er i bruk av skulen til andre arrangemang)

Steppdans sko: Eg har mange sko til låns, men ettersom barna vert større er det mogleg me må gå til innkjøp av nye. Ideelt sett har kvart barn eit par som dei kan låne med seg heim. Det kan ta litt tid før me har sko til alle, men dansing vert det frå dag ein.

 

PÅMELDING på sms eller e-mail innan Tysdag 13. oktober:

Ved påmelding ynskjer eg informasjon om barnet skal gå heim/vert henta rett etter skule, eller om de ynskje at barnet skal vera lengre. Eks. fram til 16.00. Send gjerne mål av lengd på barnets fot på sms i forkant. (Frå hel til tå)

 

Anna informasjon: Danse sesongen 2014/2015 vart kort, men veldig kjekk. Dei som var med var motiverte og flinke. Eg opplevde at dansarane var motiverte til å jobbe fram mot ei oppvisning for foreldra på slutten av sesongen. Det var derfor synd at dansinga brått tok ein slutt då fotballen starta. (Noko eg har full forståelse for). Eg ynskje å kunne få til ei dansegruppe som først og fremst er gøy, men som gir barna moglegheit til utvikling og læring av i forhold til dans/steppdans. For å få dette til er det viktig med kontinuitet over ein lengre periode enn fjordåret 4-5 månadar. Eg har derfor valt og legge kurset rett etter skuletid i håp om at dette kan fungere betre.

 

Eg ynskjer at alle som vil danse skal ha moglegheit til å delta på dansinga. Dette uavhengig av om dei har behov for SFO eller ikkje. Dersom de er avhengig av pass fram til kl 16.00 er det mogleg å gjera avtalar med meg om dette. Me har gymsalen fram til 16.00 så tida kjem nok til å gå fort.

 

Dersom de kjenner til barn i 1. eller 4. klasse som er særs glad i dansing oppfordrar eg at de tar kontakt med meg. Det er utfordrande og undervise dersom aldersspranget vert for stort så det er då viktig barnet veit at nivået på dansinga vert lagt ut i frå behova til 2. og 3. klasse.

  

Helsing
Danseinstruktør Gunnbjørg Reed

Tlf 48 27 05 40

 

Styret i aktivitetsgruppa for 2015 er:

Leiar:               Anette Haga
Kasserar:          Rigmor Ulvund
Klatreansvarleg: Atle Vaksdal
Trimansvarleg:   Bjørg Jorunn Lunde
Turnansvarleg:   Marianne Rødne Hole

SPONSORAR
Aktivitetar  
IL Eldar på facebook  
        Rediger