Bli medlem  
Ynskjer du å verta medlem i Eldar IL, så send ein e post til brit@vorek.no
 
Me treng namn, adresse og fødselsår. Dersom du ynskjer familiemedlemskap treng me namn og fødselsår på alle i familien.
 
Deretter sender me ut giro med medlemskort til deg i posten. Alternativt kan du betala medlemspengar inn på konto nr. 3578. 50. 26665 i Voss sparebank. NB !! du må likevel senda namn og adresse på e post slik at me får registrera alle i vårt medlemsregister.
 
PRISAR:
 
 Medlem kr. 150
Familiemedlemskap: kr 300
 
Alle aktive skal vera medlem grunna forsikringsordningar. I tillegg til hovudmedlemskap i laget kjem ulike treningsavgifter, alt etter kva du deltek på.

SPONSORAR
IL Eldar på facebook  
SPONSORAR
Bli medlem  
Ynskjer du å verta medlem i Eldar IL, så send ein e post til brit@vorek.no
 
Me treng namn, adresse og fødselsår. Dersom du ynskjer familiemedlemskap treng me namn og fødselsår på alle i familien.
 
Deretter sender me ut giro med medlemskort til deg i posten. Alternativt kan du betala medlemspengar inn på konto nr. 3578. 50. 26665 i Voss sparebank. NB !! du må likevel senda namn og adresse på e post slik at me får registrera alle i vårt medlemsregister.
 
PRISAR:
 
 Medlem kr. 150
Familiemedlemskap: kr 300
 
Alle aktive skal vera medlem grunna forsikringsordningar. I tillegg til hovudmedlemskap i laget kjem ulike treningsavgifter, alt etter kva du deltek på.

IL Eldar på facebook  
        Rediger