Fotball  
Fotballgruppa har eige styre, der leiar sit i hovudstyret til idrettslaget.
Fotballgruppa har sin største aktivitet frå vår til haust. Då det som regel er mykje snø på Vossestrand egnar ikkje idrettsplassen seg til utetrening om vinteren, men inntrening på skulane er mogeleg. Alikevel byrjar dei fleste lag trening i april/mai. Borna får tilbod om fotball frå det året dei fyller 7 år. Eldar har fotball lag frå 7 år til 16 år, i tillegg til Stronde FK som spelar i tebeserien.

 

Styret i fotballgruppa 2015-16  er: 

Leiar:         Britt Ragnhild Gjerald
Kasserar:    Jan Erik Vangsnes
Skrivar:      Agnete Gilbakken
Oppm.ung.: Frode Nummedal
Medlem:     Sylvi Nedkvitne

Idrettsplass: 

Ansv.:       Geir Bjarne Teigen
Medlem:    Rune Opheimsvangen
Medlem:    Einar Hommedal

SPONSORAR
FOTBALL
Lagbilete Stronde FK
Lagbilete Gutar 2005
Lagbilete Gutar 2007
Lagbilete Gutar 2002
Lagbilete Jenter 07/08
Lagbilete Gutar 2006
Lagbilete Gutar 2008
Lagbilete Jenter 03/04

IL Eldar på facebook  
FOTBALL
Lagbilete Stronde FK
Lagbilete Gutar 2005
Lagbilete Gutar 2007
Lagbilete Gutar 2002
Lagbilete Jenter 07/08
Lagbilete Gutar 2006
Lagbilete Gutar 2008
Lagbilete Jenter 03/04

Fotballgruppa har eige styre, der leiar sit i hovudstyret til idrettslaget.
Fotballgruppa har sin største aktivitet frå vår til haust. Då det som regel er mykje snø på Vossestrand egnar ikkje idrettsplassen seg til utetrening om vinteren, men inntrening på skulane er mogeleg. Alikevel byrjar dei fleste lag trening i april/mai. Borna får tilbod om fotball frå det året dei fyller 7 år. Eldar har fotball lag frå 7 år til 16 år, i tillegg til Stronde FK som spelar i tebeserien.

 

Styret i fotballgruppa 2015-16  er: 

Leiar:         Britt Ragnhild Gjerald
Kasserar:    Jan Erik Vangsnes
Skrivar:      Agnete Gilbakken
Oppm.ung.: Frode Nummedal
Medlem:     Sylvi Nedkvitne

Idrettsplass: 

Ansv.:       Geir Bjarne Teigen
Medlem:    Rune Opheimsvangen
Medlem:    Einar Hommedal

SPONSORAR
IL Eldar på facebook  
        Rediger