Hopp/Kombinert  
Hoppgruppa omfattar kombinert og hopp. Dei har to anlegg; Nyestølsbakken i Myrkdalen og Framnesbakkane på Oppheim. Dei siste åra har ikkje bakken i Myrkdalen vorte så mykje brukt, medan det meste skjer på Oppheim. Her er det også lagt plast i to bakkar. Om vinteren vert det i tillegg til dei to plastbakkane laga til 4 bakkar ekstra. Største bakken er K 52, og den minste K 2. I tillegg er det hausten 2009 laga til ei skiløype i området.


Styret i hoppgruppa for 2015 -16  er:
 
Leiar:       Asbjørn Tveite
Kasserar:  Arne Totland
Skrivar:    Ingvill Lillethun
 
Vedlikehaldsnemd:

Leiar:     Gunnar Lillethun
Medlem: Inge Hole

SPONSORAR
HOPP/KOMBINERT

IL Eldar på facebook  
HOPP/KOMBINERT

Hoppgruppa omfattar kombinert og hopp. Dei har to anlegg; Nyestølsbakken i Myrkdalen og Framnesbakkane på Oppheim. Dei siste åra har ikkje bakken i Myrkdalen vorte så mykje brukt, medan det meste skjer på Oppheim. Her er det også lagt plast i to bakkar. Om vinteren vert det i tillegg til dei to plastbakkane laga til 4 bakkar ekstra. Største bakken er K 52, og den minste K 2. I tillegg er det hausten 2009 laga til ei skiløype i området.


Styret i hoppgruppa for 2015 -16  er:
 
Leiar:       Asbjørn Tveite
Kasserar:  Arne Totland
Skrivar:    Ingvill Lillethun
 
Vedlikehaldsnemd:

Leiar:     Gunnar Lillethun
Medlem: Inge Hole

SPONSORAR
Hopp/Kombinert  
Hoppgruppa omfattar kombinert og hopp. Dei har to anlegg; Nyestølsbakken i Myrkdalen og Framnesbakkane på Oppheim. Dei siste åra har ikkje bakken i Myrkdalen vorte så mykje brukt, medan det meste skjer på Oppheim. Her er det også lagt plast i to bakkar. Om vinteren vert det i tillegg til dei to plastbakkane laga til 4 bakkar ekstra. Største bakken er K 52, og den minste K 2. I tillegg er det hausten 2009 laga til ei skiløype i området.


Styret i hoppgruppa for 2015 -16  er:
 
Leiar:       Asbjørn Tveite
Kasserar:  Arne Totland
Skrivar:    Ingvill Lillethun
 
Vedlikehaldsnemd:

Leiar:     Gunnar Lillethun
Medlem: Inge Hole

IL Eldar på facebook  
        Rediger