Langrenn  
Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening vinterstid i Årmotslia med langrennstrening mandagane og skiskyting torsdagane. 
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup for alle som ynskjer. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. Kvar skuleskrins arrangerar eit renn kvar.

 
Styret i skigruppa 2017/2018 er:

Leiar/skiskytingskontakt: Frank G Nummedal
Langrennskontakt:          Frode Nummedal
Medlem:                      Hilde Knapstad Tveite
Medlem:                      Jon Håkon Anthun
Medlem:                        Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:          Ellen Marie Selland Geithung 

SPONSORAR
LANGRENN

IL Eldar på facebook  
LANGRENN

Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening vinterstid i Årmotslia med langrennstrening mandagane og skiskyting torsdagane. 
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup for alle som ynskjer. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. Kvar skuleskrins arrangerar eit renn kvar.

 
Styret i skigruppa 2017/2018 er:

Leiar/skiskytingskontakt: Frank G Nummedal
Langrennskontakt:          Frode Nummedal
Medlem:                      Hilde Knapstad Tveite
Medlem:                      Jon Håkon Anthun
Medlem:                        Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:          Ellen Marie Selland Geithung 

SPONSORAR
Langrenn  
IL Eldar på facebook  
        Rediger