Langrenn  
Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening vinterstid i Årmotslia med langrennstrening mandagane og skiskyting torsdagane. 
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup for alle som ynskjer. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. Kvar skuleskrins arrangerar eit renn kvar.

 
Styret i skigruppa 2017/2018 er:

Leiar/skiskytingskontakt: Frank G Nummedal
Langrennskontakt:          Frode Nummedal
Medlem:                      Hilde Knapstad Tveite
Medlem:                      Jon Håkon Anthun
Medlem:                        Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:          Ellen Marie Selland Geithung 

Terminliste langrenn og skiskyting 2016/2017
Terminliste for skiskyting, langrenn og Eldarcup for sesongen 2016/2017 finn de her.
Dette er renn som er i hordaland ski,- og skiskyttarkrets iløpet av sesongen.
For påmelding til langrenn, registrer utøvar på: www.minidrett.no Velg klubb og trykk send søknad. Deretter kan ein melda på til langrenn ved å logge inn på minidrett.no.
For skiskyting gjeld det samme med registrering på minidrett.no , men ved påmelding til renn må ein logge inn på www.eqtiming.no og melde på der.
Ved spørsmål til dette, kontakt Frank Nummedal på mob: 90017069. Ved registrering på minidrett.no, send melding til Frank på mob: 90017069 for godkjenning av sendt søknad til klubb.

Skitreningtrening i Årmotslia
Frå og med 5 desember vert det fast skitrening i Årmotslia på mandagane. Oppmøte ved start løype kl. 18.00 og me held på i ca. 1,5 time. Dette er eit tilbod for alle frå 0 år til 100+. Det er ynskjeleg at flest mogleg av foreldre deltek ilag med ungane, born under 1.klasse skal ha med foreldre. Me deler inn i grupper etter alder. Treningsavgift pr. utøvar for sesongen er kr 250,- ( dei som har med fleire enn 2 born betalar max. kr 500,- for alle) SPONSORAR
LANGRENN

IL Eldar på facebook  
LANGRENN

Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening vinterstid i Årmotslia med langrennstrening mandagane og skiskyting torsdagane. 
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup for alle som ynskjer. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. Kvar skuleskrins arrangerar eit renn kvar.

 
Styret i skigruppa 2017/2018 er:

Leiar/skiskytingskontakt: Frank G Nummedal
Langrennskontakt:          Frode Nummedal
Medlem:                      Hilde Knapstad Tveite
Medlem:                      Jon Håkon Anthun
Medlem:                        Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:          Ellen Marie Selland Geithung 

Terminliste langrenn og skiskyting 2016/2017
Terminliste for skiskyting, langrenn og Eldarcup for sesongen 2016/2017 finn de her.
Dette er renn som er i hordaland ski,- og skiskyttarkrets iløpet av sesongen.
For påmelding til langrenn, registrer utøvar på: www.minidrett.no Velg klubb og trykk send søknad. Deretter kan ein melda på til langrenn ved å logge inn på minidrett.no.
For skiskyting gjeld det samme med registrering på minidrett.no , men ved påmelding til renn må ein logge inn på www.eqtiming.no og melde på der.
Ved spørsmål til dette, kontakt Frank Nummedal på mob: 90017069. Ved registrering på minidrett.no, send melding til Frank på mob: 90017069 for godkjenning av sendt søknad til klubb.

Skitreningtrening i Årmotslia
Frå og med 5 desember vert det fast skitrening i Årmotslia på mandagane. Oppmøte ved start løype kl. 18.00 og me held på i ca. 1,5 time. Dette er eit tilbod for alle frå 0 år til 100+. Det er ynskjeleg at flest mogleg av foreldre deltek ilag med ungane, born under 1.klasse skal ha med foreldre. Me deler inn i grupper etter alder. Treningsavgift pr. utøvar for sesongen er kr 250,- ( dei som har med fleire enn 2 born betalar max. kr 500,- for alle) SPONSORAR
Langrenn  
IL Eldar på facebook  
        Rediger