Skiskyting  

Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening om hausten med barmarkstrening og styrke tysdagar og torsdagar, og vinterstid i Årmotslia med langrennstrening tysdagane og skiskyting torsdagane. Fredagskveldane frå mai og fram til det vert skiføre i Årmotslia har me skytetrening på skytebanen vår på Teite i Holbygda.
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. 
Me arrangerar og kvart år og eit eller to krinsrenn/Gla´laks Cup i Årmotslia.

 
Styret i skigruppa 2019/2020 er:

Leiar skiskyting: Hilde Knapstad Tveite
Leiar langrenn:    Frode Nummedal
Medlem:            Frank G Nummedal
Medlem:            Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:  Margot Ure 
Medlem: Asbjørn Tveite
Medlem: Jørn Nordgård

SPONSORAR
SKISKYTING

IL Eldar på facebook  
SKISKYTING


Skigruppa til Eldar IL omfattar langrenn og skiskyting. Organisert trening om hausten med barmarkstrening og styrke tysdagar og torsdagar, og vinterstid i Årmotslia med langrennstrening tysdagane og skiskyting torsdagane. Fredagskveldane frå mai og fram til det vert skiføre i Årmotslia har me skytetrening på skytebanen vår på Teite i Holbygda.
 
Fast tradisjon med svært god deltaking dei siste åra er Eldar cup. Det er 4 renn som vert arrangert utover vinteren med fine premiar til slutt. Dei siste åra som Telenor karusell renn. Her kan alle delta, men det er born i alderen 3 - 12 år som dominerar. 
Me arrangerar og kvart år og eit eller to krinsrenn/Gla´laks Cup i Årmotslia.

 
Styret i skigruppa 2019/2020 er:

Leiar skiskyting: Hilde Knapstad Tveite
Leiar langrenn:    Frode Nummedal
Medlem:            Frank G Nummedal
Medlem:            Alvhild Bidne
Medlem/kasserar:  Margot Ure 
Medlem: Asbjørn Tveite
Medlem: Jørn Nordgård

SPONSORAR
Skiskyting  
IL Eldar på facebook  
        Rediger